نمودار نوسان قیمت مرغ قطعه بندی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ
میانگین قیمت مرغ قطعه بندی-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.0
تاریخمیانگین قیمت مرغ قطعه بندی
0

جدول قیمت مرغ قطعه بندی در تاریخ ۰۰/۰۳/۱۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول ران بی کمرران با کمرسینه با کتفسینه بی کتففیلهبالبازو میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 244,500245,500234,500235,500493,500494,500563,500564,500563,500564,500278,500279,500278,500279,500380,00017:34
میانگین 245,000235,000494,000564,000564,000279,000279,000380,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

قیمت لحظه ای مرغ قطعه بندی  

از تاریخ 1400/03/01 تا تاریخ 1401/03/01 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

میانگین قیمت مرغ قطعه بندیسال گذشته3-103-11200,000250,000300,000350,000
تاریخمیانگین قیمت مرغ قطعه بندیسال گذشته
3-10380,000167,143
3-11380,000167,143
قیمت نهاده های دامی

قیمت مرغ قطعه بندی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ قطعه بندی ۰۰/۰۳/۱۱2345005645003800000380000380000318045380000257466

نمودار مرغ قطعه بندی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

مرغ قطعه بندی14001399۱۲/۱۱/۱۲/۱۳/۱۱۲/۹۱۲/۱۶۱۲/۲۳۱/۶۱/۱۳۱/۲۰۱/۲۷۲/۱۰۲/۱۷۲/۲۴۳/۱۰200,000300,000روز و ماه
تاریخ14001399
۳/۱۱380,000173,000
۳/۱۰380,000174,429
۲/۲۰380,000143,143
۲/۱۹380,000
۲/۱۵380,000144,429
۲/۱۲380,000
۲/۸380,000150,286
۲/۷380,000150,286
۱۲/۲۶380,000174,571
۱۲/۲۵380,000170,000
۱۲/۲۴380,000147,571
۱۲/۲۳380,000
۱۲/۲۰380,000147,571
۱۲/۱۹380,000160,857
۱۲/۱۸380,000
۱۲/۱۷380,000160,857
۱۲/۱۶380,000
۱۲/۱۳380,000166,429
۱۲/۱۲380,000166,429
۱۲/۱۱380,000166,429
۱۲/۱۰382,143
۱۲/۹379,286
۱۲/۶358,429158,143
۱۲/۵350,429158,143
۱۲/۴350,429158,143
۱۲/۳350,429158,143
۱۲/۲350,429
۱۱/۲۹350,429158,143
۱۱/۲۸359,000154,429
۱۱/۲۷359,000154,429
میانگین کلی قیمت مرغ قطعه بندی در سال های گذشتهمیانگین قیمت139613971398139914000200,000400,000سال های گذشته
سال میانگین قیمت
139682,333
1397117,419
1398159,540
1399257,466
1400380,000
میانگین کلی قیمت مرغ قطعه بندی در ماه های گذشتهمیانگین قیمت1399/31399/41399/51399/61399/71399/81399/91399/101399/111399/121400/21400/30200,000400,000ماه های گذشته
سال میانگین قیمت
1399/3170,664
1399/4219,189
1399/5234,111
1399/6241,764
1399/7263,286
1399/8318,045
1399/9361,818
1399/10262,735
1399/11311,793
1399/12372,714
1400/2380,000
1400/3380,000